Bán đất gò cát đối diện bệnh viện Mặt tiền Nguyễn Văn Nguyễn

950.000.000