Đất Hoà Long khu Gia Phát Hương Lộ 2 giá chuẩn đầu tư

2.600.000.000