Bán nhà trung tâm TP Bà Rịa khu H20 nhà đang ở cần bán đi mỹ

2.800.000.000